Heeft u schade aan uw instrument, meld dit dan zo spoedig mogelijk bij ons. Vult u hiervoor onderstaand formulier in met daarin de gegevens van de schade.

Wilt u zo vriendelijk zijn alle gevraagde documenten direct mee te zenden, dit komt de snelheid van de schadeafwikkeling ten goede!

Bij problemen met het invullen van onderstaand schadeformulier download het formulier dan hier... en e-mail het formulier naar webschade@dsv-insurance.nl.

5. Gegevens beschadigde e/o vermiste voorwerpen
6. Is de schade herstelbaar? Bij ja, door wie?
(Verzekeraars vergoeden de reparatiekosten tot maximaal de verzekerde som, bij overschrijding is er sprake van schadeafwikkeling op basis van totaalverlies)

7. Door wie is de schade veroorzaakt?

8. Is er aangifte gedaan?
 
 


10. Kan de schade naar uw mening op een ander verhaald worden?

11. Naar beste weten en overeenkomstig de waarheid ingevuld.

Let op: als u bovenstaande gegevens nog wijzigt, dient u te controleren of nog steeds de juiste bestanden als bijlage geselecteerd zijn.
Bijlage oorzaak schade toevoegen
Bladeren...
  Verklaring reparateur inzake de daadwerkelijke reparatiekosten bijvoegen:
  Bladeren...
   Politierapport of verklaringen bijvoegen:
   Bladeren...

    U ontvangt automatisch een e-mail met kopie van het ingevulde formulier