Maatregelen i.v.m. het coronavirus

In lijn met de adviezen en maatregelen vanuit de overheid en het RIVM hebben wij besloten om voornamelijk vanaf huis te werken. Gezondheid en veiligheid staat boven alles en wij zien het als onze verantwoordelijkheid om onze relaties en medewerkers te beschermen en verdere verspreiding tegen te gaan.

Uiteraard doen wij er alles aan om via telefoon en e-mail bereikbaar te zijn zoals u dat van ons gewend bent.

Het coronavirus houdt ons allemaal bezig. Wij ontvangen steeds meer vragen over de ontwikkelingen rond het virus in relatie tot de verschillende verzekeringen. Het Verbond van Verzekeraars heeft op de website een pagina met vragen en antwoorden over het coronavirus opgenomen. Hier staat een aantal vragen rondom het coronavirus en (de impact op / dekking door) verschillende verzekeringen.

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u via onze website en/of in onze communicatie op de hoogte van een eventuele aanpassing op onze getroffen maatregelen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit onderwerp of uw specifieke situatie, neemt u dan gerust contact met ons op.