Kwaliteitswaarborgen

Wij zijn aangesloten bij een aantal instituten die erop toezien dat wij zorgdragen voor de mimimaal vastgestelde normen. Ons streven is om onze werkzaamheden met een zo hoog mogelijke kwaliteit uit te voeren. 


Autoriteit Financiële Markten

De AFM voert de Wet financieel toezicht (Wft) uit en houdt toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd en heeft een wettelijke vergunning om te adviseren en te bemiddelen in financiële diensten.

www.afm.nl
Het financiële klachteninstituut

Ons kantoor besteedt voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als dat zo is horen we dat graag van u, want klachten over onze dienstverlening nemen wij zéér serieus. Zo kennen wij een interne klachtenprocedure en zijn wij aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

www.kifid.nl


Registermakelaar in Assurantiën

De doelstelling van de Erkenningsregeling voor de Registermakelaar is om de kwaliteit van de dienstverlening transparanter te maken en de klant een garantie voor deskundigheid te bieden. Een Registermakelaar in Assurantiën hecht veel waarde aan vakbekwaamheid en de kwaliteit van de dienstverlening.

www.rmia.nl