Veelgestelde vragen

U logt in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Klik op Polisoverzicht

Klikt op >>

Klikt op Polis wijzigen


Vervolgens beantwoordt u altijd de vragen:

Datum wijziging (staat standaard op vandaag)

Reden wijziging

 

Onderaan kunt u de (gewijzigde) apparatuur invoeren.

De verzekerde bedragen dienen te worden afgerond op hele euro’s.

Klik vervolgens op Toevoegen (GEEN enter gebruiken).

Let op: het is belangrijk dat alle verzekerde items in de instrumentenlijst staan, deze lijst vervangt namelijk de eerdere lijst.

Als de lijst compleet is klikt u op 'Wijziging verzenden'.

Na de verzending ontvangt u een bevestigings e-mail, ontvangt u deze niet dan is de wijziging niet succesvol verzonden!!

U kunt de gewijzigde instrumentenlijst weer terugzien als wij de mutatie hebben verwerkt.

In geval van schade verzoeken wij je de schade te melden via het online schadeformulier op onze website...

Wijzigingen en/of uitbreidingen gedurende de verzekeringsperiode zijn tot een maximum van 20% van de verzekerde som, met een minimum van € 750,00 en een maximum van € 50.000,00 automatisch gedekt.

Voorbeeld:

Totaal verzekerde som € 2.000,00 x 20% = € 400,00 je hebt automatische dekking tot € 750,00.

Totaal verzekerde som € 30.000,00 x 20% =€ 6.000,00 je hebt automatische dekking tot € 6.000,00.

Voor nieuwe instrumenten geldt dat als het instrument niet op de verzekeringsspecificatie staat vermeld je dient aan te tonen dat je het instrument tijdens dat verzekeringsjaar hebt verkregen.

Indien het instrument vóór het verzekeringsjaar is aangeschaft en niet voorkomt op de verzekeringsspecificatie zullen verzekeraars de schade niet vergoeden.

Deze clausule geldt ook voor tijdelijke gehuurde/ geleende instrumenten.

Komt de waarde boven de 20% uit, dien je dit gelijk op te geven via de site.

De verzekerde waarde wordt vastgesteld aan de hand van de opgave van verzekeringnemer. Dit kan de (oorspronkelijke) nieuwwaarde zijn maar ook de waarde in het tweedehands verkeer. Wij adviseren de eigen aanschafwaarde aan te houden. In geval van schade is het verzekerde bedrag dan eenvoudig aan te tonen d.m.v. de aankoopnota (nieuw of tweedehands). Mocht er geen aanschafnota meer voor handen zijn dan dien je het belang op een andere wijze aan te tonen (foto met bankafschrift of correspondentie met de verkoper etc.).

Voor bepaalde (kostbare)instrumenten kan door de verzekeraar worden verzocht om een taxatierapport.

In geval van schade worden de reparatiekosten vergoed tot maximaal het verzekerde bedrag. Bij total loss wordt maximaal het verzekerde bedrag uitgekeerd. Dit verzekerde bedrag kan door een expert worden getoetst. Er geldt dus geen afschrijvingsregeling zoals je dat soms bij andere verzekeringen op nieuwwaardebasis ziet.

Deze verzekering is bedoeld voor zowel professionals als particulieren woonachtig in Nederland.

Bijbehorende zaken:

  • Geluidsapparatuur en toebehoren zoals: boxen, mengpanelen, microfoons, versterkers;
  • Lichtapparatuur en toebehoren;
  • Computers (w.o. mede begrepen tablets zoals de Ipads) voor de bewerking van muziek
  • Kabels etc.

Bijhorende zaken kunnen uitsluitend worden verzekerd indien instrumenten zijn verzekerd en dan tot maximaal 20% van het verzekerde bedrag voor instrumenten.

Deze aanvullende verzekering dekt eveneens het risico van het professioneel verhuren van instrumenten (in eigendom) aan derden. Deze dekking is (zoals ook op onze website staat aangegeven) uitsluitend bedoeld voor incidenteel verhuur van de voor eigen gebruik bedoelde instrumenten aan derden. De premietoeslag hiervoor bedraagt 25%.